Čo je cieľom internej komunikácie? 

Dosiahnutie otvorenej a úprimnej obojsmernej komunikácie, zdravé vzťahy na pracovisku, radosť a chuť posúvať sa ďalej jednotlivo aj spoločne. Lebo len správne zladený tím dokáže spoločne zvládať problémy, čeliť novým výzvam a dosahovať stanovené ciele.

Nahliadneme dovnútra vašej firmy, odporučíme, ako pomocou správnej komunikácie uzdraviť vzťahy medzi zamestnancami, ako ich vtiahnuť do spoločných aktivít a vytvoriť priestor na dosahovanie lepších výsledkov.

Spoločne predstavíme hodnoty, ciele, zodpovednosti tak, aby ich každý jeden člen tímu zdieľal a cítil participáciu na ich dosahovaní.

 

Nástroje INTERNEJ KOMUNIKÁCIE:

✓ Blog, newsletter, firemný časopis,
intranet, interné videá

✓ Interný audit komunikácie

späť