Ako zvládnuť vystupovanie pred médiami a verejnosťou?

Účasť na rozhovoroch pre televízie, rádia či podcasty sú súčasťou komunikačných stratégií, a preto je dôležité vedieť vystupovať pred kamerou a vyskúšať si prácu s mikrofónom.

Základom úspechu je nezľaknúť sa otázok na telo ani viacerým mikrofónom naraz priamo pod vašim nosom. Pri spolupráci s médiami je dôležitá koncentrácia na komunikačné posolstvo, rétoriku, reč tela, hlasový prejav a schopnosť presadiť si vlastný názor.

NAUČÍME VÁS:

✓ Mediálnu komunikáciu, vystupovanie pred kamerou

✓ Komunikačné zručnosti, argumentáciu,

✓ Elimináciu napätia, stresu pomocou dýchacích techník

✓ Rozhovory na mikrofón

✓ Neverbálnu komunikáciu, analýzu signálov tela

späť