Prečo je dôležité poznať mediálny trh a BUDOVAŤ korektné vzťahy s médiami?

Médiá zásadne ovplyvňujú verejnú mienku, prezentujú produkty, služby, ľudí.

My v Komunikačnej agentúre 5ka spolupracujeme s novinármi už dlhých 17 rokov. Sme plnohodnotným partnerom, ktorý vie poskytnúť exkluzívny obsah, aktuálne diskutované témy a zabezpečiť publicitu našich klientov ako odborníkov v sledovaných programoch.

Zorganizujeme tlačovú konferenciu, neformálne stretnutie s vybranými novinármi, press tripy a rôzne ďalšie eventy. Pripravíme pozvánky, oslovíme médiá a zabezpečíme komplexný komunikačný servis.

Nástroje MEDIA RELATIONS:

✓ Tlačové konferencie, press tripy,
neformálne stretnutia s novinármi

✓ Monitoring médií

✓ Mediálny audit

SPÄŤ