Úspešný je ten, kto je viditeľný. Viditeľný je ten, kto vie zaujať a odlíšiť sa od konkurencie. 

Cieľom úspešnej komunikačnej kampane je vyvolať záujem, emóciu, vzťah k značke a to sa dá len úprimnou, pravidelnou a kontinuálnou komunikáciou. Predstavením inakosti, originality sa neutrálny postoj k značke mení na pozitívny a potenciálny zákazník sa stáva verným zákazníkom. 

Otvorená komunikácia smerom k zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, médiám vytvára obraz, ktorý je práve v dnešnom zrýchlenom online svete veľmi dôležitý. 

Kontaktujte nás, ak potrebujete posilniť imidž, vybudovať silný brand, prevalcovať konkurenciu. Pripravíme a zrealizujeme firemné, produktové aj personálne PR

Prevedieme vás krôčik za krôčikom mediálnym svetom. Naučíme vás, ako správne reagovať na otázky médií, sebavedome vystupovať pred kamerou a nezľaknúť sa ani rozhlasového mikrofónu.

Nástroje PUBLIC RELATIONS:

✓ Tlačové správy

✓ Rozhovory 

✓ PR tipy 

✓ Súťaže

✓ Poradne 

✓ Success stories

späť